Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

September 20 2011

maaaaagdziooor
Reposted fromaura-lunaris aura-lunaris

September 18 2011

maaaaagdziooor
Reposted fromloup loup viaNoemiJustine NoemiJustine
maaaaagdziooor
tak naprawdę trudno było zdefiniować naszą relację. Nie byliśmy parą, ale trzymaliśmy się razem. Byliśmy gdzieś pomiędzy.
maaaaagdziooor
Tylko kobieta potrafi w największym skurwielu ujrzeć mężczyznę swojego życia.
— primordium's soup

September 14 2011

maaaaagdziooor
6824 7bcd
Reposted fromcrazygirl crazygirl
maaaaagdziooor
6182 df79
Reposted fromcrazygirl crazygirl

September 13 2011

maaaaagdziooor
What I want from you
Is empty your head
They say be true
Don't stain your bed
We do what we need to be free
And it leans on me
Like a rootless tree
— Damien Rice "Rootless tree"

September 12 2011

maaaaagdziooor
2812 ae37
Reposted frommaybeyou maybeyou
maaaaagdziooor
6537 fb86
Reposted frommaybeyou maybeyou
maaaaagdziooor
Panie Boże . dlaczego stawiasz mi go na drodze, skoro wiesz, że nie pozwolisz nam być razem ?
Reposted frompeace peace viamaybeyou maybeyou
maaaaagdziooor
Ty myślisz że co ja robię? Mija dwa dni jak  zęby gryzę czy napisać, co napisać, o co spytać, a strach mi siedzi w żołądku i kręci pętle, i zaciska żyły, i ściąga łeb w dół.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viamaybeyou maybeyou
maaaaagdziooor
Krótki film o marzeniach
Reposted frommultikulti multikulti viamaybeyou maybeyou
maaaaagdziooor
9100 7970
trzymaj mnie mocno. 
Reposted frometa eta viamaybeyou maybeyou
maaaaagdziooor
myślę, że gdyby On to czytał niezrozumiałby.
Reposted frommaybeyou maybeyou
maaaaagdziooor
są sprawy niezatapialne w alkoholu.
maaaaagdziooor
chciałabym...
zrobić Ci kiedyś herbatę. trzymając głowę na Twoich kolanach słuchać ulubionej piosenki. nie martwić się, że powiem coś, co może być zbyt poważne. zobaczyć Cię, kiedy jesteś zazdrosny. trzymać za rękę na koncercie ulubionego zespołu. leżeć z Tobą na łące i opowiadać o chmurach. widzieć radość w Twoich oczach, kiedy razem idziemy. 
...wiele rzeczy.

- znalezione na blogu
Reposted fromsofasong sofasong viaskrawkizycia skrawkizycia
maaaaagdziooor

"Samotność w sieci"

"Umiał opowiedzieć mi baśń o każdym kawałku mojego ciała. Nie było chyba takiego, którego nie dotknął lub nie posmakował.

Nigdy nie szukał erogennych miejsc na moim ciele. Założył, że kobieta jest erogennym miejscem jako całość, a z tej całości i tak najbardziej erogenny jest mózg.

Wiedział, że ja mam straszne PMS-y przed jeszcze gorszym okresem i że jestem wtedy niesprawiedliwą, okrutną, egoistyczną, wredną jędzą, której wszystko przeszkadza. Nawet to, że wschód jest na wschodzie, a zachód na zachodzie. Któregoś dnia pojechał do Dublina i kupił go [termofor]. Tej nocy, gdy tak bardzo bolało, wstał w nocy, napełnił go ciepłą wodą i położył mi go na brzuchu. Ale najpierw całował mnie tam. Centymetr po centymetrze. Powoli, delikatnie i tak niewiarygodnie czule.

Nauczył mnie, na przykład, że należy ulegać swoim pragnieniom wtedy, kiedy nadchodzą, i nic nie odkładać na później.

Dawał mi wszystko i nie chciał nic w zamian."
Reposted fromjoohnny joohnny viaskrawkizycia skrawkizycia

September 11 2011

maaaaagdziooor
Najgorzej jest wieczorami, gdy siadasz na łóżku i czujesz, że tak na serio nie masz nic.
— fejs.
Reposted fromcareful careful viaskrawkizycia skrawkizycia
maaaaagdziooor
Wierzyć - to znaczy nawet nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku...
— Jan Twardowski
Reposted fromSursumCorda SursumCorda viaskrawkizycia skrawkizycia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl